บริการ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ นอกสถานที่ ในจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง 24 ชั่วโมง หรือเข้ารับบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ที่ มิตรภาพแบตเตอรี่ร้อยเอ็ด ติดต่อสอบถามโดยตรงที่
Call Center 065-429-6465, 084-342-3999

พื้นที่ให้บริการดังต่อไปนี้

 • ร้านแบตเตอรี่เมืองร้อยเอ็ด
 • ร้านแบตเตอรี่โนนตาล
 • ร้านแบตเตอรี่ปอภาร
 • ร้านแบตเตอรี่สีแก้ว
 • ร้านแบตเตอรี่บ้านนิเวศน์
 • ร้านแบตเตอรี่นิเวศน์
 • บึงพลาญชัย
 • ตลาดพันระวีร้อยเอ็ด
 • ตลาดประตูน้ำร้อยเอ็ด
 • ตลาดหนองแคน
 • ตลาดสระทอง
 • ตลาดสดทุ่งเจริญ
 • วัดบูรพาภิราม
 • วัดกลางมิ่งเมือง
 • สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
 • ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • ค่ายโสกเชือก
 • โรบินสันร้อยเอ็ด
 • บิ๊กซีร้อยเอ็ด
 • ร้อยเอ็ดพลาซ่า
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • ตลาดธวัชดินแดง
 • ร้านแบตเตอรี่ธงธานี
 • ร้านแบตเตอรี่อุ้มเม้า
 • ร้านแบตเตอรี่มะอึ
 • ร้านแบตเตอรี่ดินดำ
 • ร้านแบตเตอรี่ดงสิงห์
 • ร้านแบตเตอรี่ผักแว่น
 • วัดหนองหูลิง
 • อำเภอธวัชบุรี
 • อำเภอเสลภูมิ
 • อำเภอศรีสมเด็จ
 • อำเภอทุ่งเขาหลวง
 • อำเภอโพนทอง
 • อำเภอจังหาร
 • อำเภออาจสามารถ
 • อำเภอเชียงขวัญ
 • อำเภอเมืองสรวง
 • อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 • อำเภอพนมไพร
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี
 • ปั้มปตทโคกสาย